Laçin

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Laçin
(azerb. Laçın)
Ýurt
Azarbeýjan
Koordinatlar
Resmi dil
Ilat
2190[1]
Sagat guşaklygy
Resmi saýt
Karta
Karta
Laçin

Laçin (azerb. Laçın) — Azerbaýjan Respublikasyndaky şäher. Azerbaýjanyň Laçin sebitiniň dolandyryş merkezi bolan. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwdan awtoulag ýolunyň uzynlygy 450 km, Hankendi bekedine barýan demir ýoluň uzynlygy 60 km. Demirgazykdan Kelbadjar, gündogardan Hojaly, Şuşa we Hojavend, günortadan Gubadlin etraplary we günbatardan Ermenistan Respublikasy bilen serhetleşýär. Dünýädäki iň gadymy agaç demir agajydyr, bu ýerde köp sanly derman ösümlikleri ösýär, kobalt, uran, simap, altyn, demir, mermeriň dürli reňkli gatlaklary we magdanlary, şeýle hem köp sanly mineral suw çeşmeleri bar.[2]

2023-nji ýylyň iýulynda Prezident Ylham Alyýew 26-njy awgusty Laçin şäheriniň güni hökmünde kesgitledi we ony her ýyl dabaraly bellemek kararyna geldi.[3]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Daşarky baglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]