Uran

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Uran Gün ulgamyndaky 7-nji Planetadyr. Uran diametri boýunça Gün ulgamyndaky 3-nji uly planetadyr (1-nji Ýupiter; 2-nji Saturndyr) Massasy boýunça bolsa, 4-njidir (1-nji Ýupiter, 2-nji Saturn; 3-nji Neptundyr). Uran öz adyny Grek hudaýlarynyň birinden alýar (asman hudaýyndan).

Uran
Uran (Woyajer 2 tarapyndan surata düşürilen)
Planetany tapan William Gerşel (1781-ni ýyl)
Orbitasynyň aýratynlyklary
Günden ortaça uzaklygy 2.872.460.000 km.

19,2 AB

Perigel 2.741.300.000 km.

18,3 AB

Afeliý 3.003.620.000 km.

20,1 AB

eksentrisitet 0,046
Orbitasynyň ekliptika tekizligine gyşyklygy 0,77o
Günüň daşyndan aýlanma wagty 30 685,4 gün=

84 yıl

Kavuşum süresi 369,66 gün
Günüň daşyndaky ortaça tizligi 6,81 km/sek
Tebigy hemralarynyň sany 27
Ýerden seredeniňdäki aýratynlyklary
Ýere iň golaý mahaly
Ýere uzaklygy 2.581.900.000 km.

17,3 AB

Ýerden seredeniňdäki diametri 4,1 ýaý sekundy
Ýerden seredeniňdäki ýagtylygy +5,3
Ýere iň daş mahaly
Ýerden uzaklygy 3.157.300.000 km.

21,1 AB

Ýerden seredeniňdäki diametri 3,3 ýaý sekundy
Ýerden seredeniňdäki ýagtylygy +6,0
Fiziki aýratynlyklary
Ekwator diametri 51.118 km.

(4,01 x Ýer)

Polýus diametri 49.946 km.
Şekiliniň elliptiklik derejesi 0,023
Göwrüm 63 x Ýer
Massa 14,5 x Ýer
Dykyzlygy 1,27 g/cm3
Polýuslarynyň ekliptika tekizligine gyşyklygy 97,77°o
Öz daşyndan aýlanma wagty - 17 s. 14 minut 24 sek.
Ekwatorynda dartyş güyji 8,87 m/s2

(0,9 x Yer)

Ekwatorda ikinji kosmos tizligi 21,3 km/sek

(1,9 x Yer)

Serpikdirme derejesi(albedo) 0,51
Ýüzüniň temperaturasy 58 K