Göwrelilik

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Göwrelilik — är bilen aýalynyň nikaly jyns gatnaşygy amala aşyrandan soň çaga dogulýan ýeriň tohumlanan ýagdaýy.

Göwrelilik döwri namazy we orazaly goýmaly däl, eger aýbaşy ýaly gan gelse, ol «istihäzedir».

Gan topary[düzet | çeşmäni düzet]

Çaga bolmagy üçin gabat gelmeli gan toparlary:

erkek - I erkek - II erkek - III erkek - IV
zenan - I ✔️
zenan - II ✔️ ✔️
zenan - III ✔️ ✔️
zenan - IV ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Başga gan toparly äri bolan zenanlardan esasy kyn düşjegi I gan toparda bolan zenanlardyr.

Owulýasiýa[düzet | çeşmäni düzet]

Aýbaşy gutarandan soň indiki aýbaşyň başyna çenli günleri sanap ikä böleniňde, ýagny şol günleriň ortasynda owulýasiýa bolýar.

Owulýasiýaň alamatlary:

  • Jyns gatnaşyk höwesi;
  • Waginada ýumurtganyň agy ýaly reňksiz şepbeşik bolmaly;
  • Begençli duýgulary;

Eşikler[düzet | çeşmäni düzet]

Dar we jinsi we ş.m eşikleri geýmek bolanok.

Iýmitler[düzet | çeşmäni düzet]

Arassa we halal iýmitlerden içmeli.

Wagty[düzet | çeşmäni düzet]

1-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

2-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

3-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

4-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

5-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

6-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

7-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

8-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

9-nji aý[düzet | çeşmäni düzet]

Ýeňil dogurmak üçin çäreler[düzet | çeşmäni düzet]

Hezreti Merýemiň ýagdaýy agyrlaşanda hurma iýmek buýrulypdyr.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]