Mazmuna geçiň

Egin-eşik (Yslam)

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Yslam alymlaryň we ymamlaryň eşigi
Nikabdaky musulman zenan
Zenanlar daşky uly ýaglygyň içinden ol ýaglygyň ýapyp bilmejek ýerlerini başga ýaglyk bilen ýapmalydyr. (hijab)
Himar.

Egin eşikyslamda şerigat tarapyndan anyk tassyklanan musulmanlaryň geýmeli eginbaşlary anyk görkezilýär. Erkek üçin awrat dyzyň aşagyndan göbegiň ýokarsyna çenli, zenan üçin bolsa, ýüzüň esasy bölegi bilen goşaryňdan beýleki ýerleri ýapmakdyr.

Eşik düzgünleri[düzet | çeşmäni düzet]

  1. Arassa bolmaly.
  2. Janly zadyň, jynyň,perişdäň we ş.m suraty bolmaly däl.
  3. Başga dindäkileriň ýa-da dinsizleriň eşigine meňzemeli däl.
  4. Dar bolmaly däl.
  5. Aňyrsy görünmeli däl. Güne seredeniňde-de görünmeli däl.
  6. Erkegiňki zenanyňka, zenanyňky erkegiň eşigine meňzemeli däl.
  7. Endamyňy, ýagny göwräňi, beden agzalaryňy, aýagy we şuňa meňzeşler bildirip durmaly däl.
  8. Şemal öwsende göwräňe ýapyşyp göwräňi bildirmeli däl.

Erkek[düzet | çeşmäni düzet]

Adatça erkekler ak egin-eşik geýýärler.

Zenan[düzet | çeşmäni düzet]

Beýleki dinler[düzet | çeşmäni düzet]

Yslamda bolşy ýaly öňki dinlerde hem ýapynýar ekenler.

Hristian gyzy.

Şeýle-de[düzet | çeşmäni düzet]

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]