Mazmuna geçiň

Jilbäb

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Jilbab sahypasyndan gönükdirildi)

Jilbäb (arap. جِلْبَاب‎‎ — uzyn köýnek, uzyn halat, örtýän ýapynja) yslamda zenanlaryň köpçülige çykanda geýýän geýimi. Jilbaby esasan köpçülige çykylanda geýmeli.

Jilbäb.

Jilbäb ýüz we elden başga ýeri ýapar ýaly giň köýnekdir. Bu ikinji gat köýnek beden bildirmez ýaly, eger-de zenanyň bedeni bildirýän bolsa. Jilbaby esasan Hudaýdan gorkýan zenanlar geýýär. Jilbabda nikab hem bardyr.

Eý, pygamber! Aýallaryňa, gyzlaryňa we möminleriň aýallaryna (daşary çykanlarynda) üstki örtgülerini örtünmeklerini aýt. Bu olaryň tanalmaklary we ynjydylmazlyklary üçin iň dogrusydyr. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr.

Kuran: 33/59.

Bu aýatda «jilbab» sözi geçýär.

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]