Mazmuna geçiň

Buddaçylyk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Buddaçylyk we ýa Buddizm — iň gadymy dünýä dini hasaplanýar. Ol hinaýana we mahaýana atly iki ugra bölünýär. Bulardan başga-da lamaçylyk hem buddaçylygyň bir ugrudyr. Buddaçylygyň esasy düzgüni şulardyr: bu dünýä ejir çekmekdir; adamyň islegleri we hyjuwlary ony ejir çekmäge mejbur edýär; hyjuwlaryndan halas bolan adam aýratyn bir hala (nirwana) düşüp, Hudaý bilen birleşýär, halas bolýar.

Buddaçylyk adamy öz şahsyýetini kämilleşdirmek ugrundaky göreşe çagyrýar. Onuň taglymatynyň merkezinde şahsyýetiň ruhy haly durýar. Buddaçylyk adamlary kastalara bölmeýär, ol dünýäni özgertmäge, kämilleşdirmäge çagyrmaýar.

Buddaçylyk Hindistanyň üsti bilen Şri-Lanka, Mýanmar, Taýland, Indoneziýadaky adalara, Hytaý we Ýaponiýa ýaýrapdyr. Afrikada ýerli dinler hem köp ýaýrandyr.