Ulanyjy goşantlary

Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Goşantlary gözle
 
 
      
 
   

(iň täze | iň köne) (50 has täze | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

 • 07:06, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+2,977). . T Günota Afrika respulikasy 1918-1939 ýyllarda(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Günota Afrika respulikasy iň täze döwrüň başlarynda 1910 ýylda döredilen Günorta Afrika Soýuzyna (GAS) girýärdi. Jynsy we milli düdimi boýunça GAS ör...')
 • 07:04, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+2,958). . T Angola we Mozambik(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Angola Mozamik 500 ýyla golaý portugal eýeçiligi bolmak bilen ykdysady ösüşi ilatyň garyplygy, gul söwdasy boýunça afrikanyň beýleki bakna ýurtlary bile...')
 • 07:03, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+4,847). . T Efiopiýa 1918-1939 ýyllarda(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Birinji jahan urşundan soň Efiopiýanyň ykdysadyýetinden hem uly özgerişler bolýar. Efiopiýa Afrikada baknadarçylyga öwrülmedik döwletdi. Uruşdan soňky ...')
 • 07:01, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+2,487). . T Algir 1918-1939 ýyllarda(Sahypa döretdi, mazmuny: 'ХХ asyryň başlarynda Algir Fransiýanyň baknasydy. 1-jahan urşy döwründe Fransiýa Algiriň ilatyny tyl işlerinde mejbury ýagdaýda giňden peýdalanypdyr. A...')
 • 06:59, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+18,181). . T Afrikada baknalyk düzgüniniň çykmagy(Sahypa döretdi, mazmuny: ''''Afrikada baknalyk düzgüniniň çykmagy''' '''MEÝILNAMA''' 1. Gananyň özbaşdaklyk gazanmagy. Onuň beýleki iňlis baknalygyna täsiri. 2. Gwineýanyň ...')
 • 06:55, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+30). . T Akkra(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Gana respublikasyň paýtagty.')
 • 06:53, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+34). . T Konakri(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Gwineýa respublikasyň paýtagty.')
 • 06:52, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+373). . T Afrika ýyly(Sahypa döretdi, mazmuny: '1956-njy ýylda Sudan, Morokko, Tunis garaşsyzlygyny aldy. Indi Afrikada baknalyk düzgünini saklamak mümkin däldi. 1960-njy ýylda 17 döwlet garaşsyzlygyny alyp...')
 • 06:52, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+4,212). . T Gwineýa respublikasy(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Gwineýa respublikasy –Paýtagty Kanakri çägi 245857 km2 ilaty 7 mln 600 müň adam. Döwlet dili – fransuz dili. Pul birligi- gwineýa franky. Dini musulmançyl...')
 • 06:49, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+9,715). . Gana
 • 06:46, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+1,015). . Afrika
 • 06:44, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+8,698). . T Ýaponiýa 1918-1939 ýyllarda(Sahypa döretdi, mazmuny: ''''Ýaponiýa 1918-1939 ýyllarda.''' '''Meýilnama.''' 1. Birinji jahan urşy we Ýaponýa. 2. “Bürünç pitneleri...')
 • 06:33, 29 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+13,709). . Toponimika
 • 18:16, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+493). . T Göwrüm birlikleri(Sahypa döretdi, mazmuny: '1. Owuç – adamyñ owujynda saklap göwrümine deñ bolan göwrüm birligi takmynan 40- 45millimetre deñ bolan göwrüm birligi. 2. Goşawuç – adamyñ goşawujy...')
 • 18:15, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+56). . T Stambul külesi(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Stambul külesi - 37 litre deñ bolan göwrüm birligi.')
 • 18:15, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+54). . T Doly(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Doly (ýarymly) 18,5 litre deñ bolan göwrüm birlik.')
 • 18:14, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+94). . T Öwürt(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Öwürt – adamyñ agyz boşlugynyñ göwrümi takmynan 50-55 mm deñ bolan göwrüm birligi.')
 • 18:14, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+136). . T Goşawuç(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Goşawuç – adamyñ goşawujynda saklap biljek suwunyñ göwrümine deñ bolan birligi, takmynan 80-90 mm deñ bolan göwrüm birligi.')
 • 18:13, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+128). . T Owuç(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Owuç – adamyñ owujynda saklap göwrümine deñ bolan göwrüm birligi takmynan 40- 45millimetre deñ bolan göwrüm birligi.')
 • 18:13, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+704). . T Meýdan birlikleri(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Türkmenlerde tanap, ädim (arşyn) ýaly uzynlyk birlikleriniñ atlary meýdan birlikleri hökmünde-de ulanylýar. Ýöne indi tanap diýlende inedördül tanaba dab...')
 • 18:12, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+211). . T Üçden(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Üçden (üç boýy) – bir ýaby goşunyñ bir günde sürýän ýeri. Ölçeg birligi barada Mätäji “Bugdaý” diýen goşgusynda: Berk tutup, ýaby goşuny, G...')
 • 18:11, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+88). . Ädim
 • 18:10, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+91). . Daban
 • 18:09, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+85). . Tanap
 • 18:08, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+2,962). . T TÜRKMENIÑ GADYMY FIZIKI ÖLÇEG BIRLIKLERI(Sahypa döretdi, mazmuny: ''''TÜRKMENIÑ GADYMY FIZIKI ÖLÇEG BIRLIKLERI''' Türkmeniñ gadymda ulanan fiziki ölçeg birliklerini uzynlyk, meýdan, göwrüm, wagt, agram birlikleri hökm...')
 • 18:07, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+21). . T Çöket(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Çöket – 1,5-2 km.')
 • 18:07, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+20). . T Çakyrym(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Çakyrym – 0,67 m.')
 • 18:06, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+16). . T Hada(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Hada – 2 metr.')
 • 18:05, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+130). . T Señrik(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Señrik – adam aýagynyñ duranda, adamyñ aýagynyñ ujundan burnunyñ süñküne çenli aralyk, ol takmynan adam boýuna deñ.')
 • 18:05, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+202). . T Adaş(Sahypa döretdi, mazmuny: 'tirsek süñküniñ ujundan orta barmagyñ ujuna çenli aralyk, ol takmynan 45-50 sm deñ. Bu ölçeg birligi Türkiýede 65sm, Eýranda 62 sm, Yspyhanda 80sm deñ öl...')
 • 18:04, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+202). . T Aňra(Sahypa döretdi, mazmuny: 'tirsek süñküniñ ujundan orta barmagyñ ujuna çenli aralyk, ol takmynan 45-50 sm deñ. Bu ölçeg birligi Türkiýede 65sm, Eýranda 62 sm, Yspyhanda 80sm deñ öl...')
 • 18:04, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+202). . T Gez(Sahypa döretdi, mazmuny: 'tirsek süñküniñ ujundan orta barmagyñ ujuna çenli aralyk, ol takmynan 45-50 sm deñ. Bu ölçeg birligi Türkiýede 65sm, Eýranda 62 sm, Yspyhanda 80sm deñ öl...')
 • 18:02, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+72). . T Taýagatym(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Taýagatym – adamyñ taýagy zyñyp bilýän aralygy takmynan 40-60 m.')
 • 18:02, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+40). . T Tanap(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Tanap – takmynan 40 metre deñ aralyk.')
 • 18:02, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+40). . T Agaç (ölçeg birligi)(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Agaç – 6 kilometre deñ bolan aralyk.')
 • 18:01, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+52). . T Tirsek(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Tirsek – 160-165 metre deñ bolan ölçeg birligi.')
 • 18:00, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+80). . T Menzil(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Menzil - kerweniñ ýarym günde (12 sagatda) geçýän ýoly, takmynan 30-35 km')
 • 17:59, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+554). . T Ädim(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Ädim – (özbekçe “kadam”, parsça “arşyñ”) takmynan 70 sm deñ. Türkmenlerde bu birligiñ gäm görnüşde ulanylan ýerlerine hem gabat gelýändir. My...')
 • 17:59, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+125). . T Daban(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Daban – başam barmagyñ ujyndan ökjäniñ ýere degip duran ýeriniñ iñ yzky nokadyna çenli aralyk, takmynan 25-32 sm.')
 • 17:58, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+119). . T Dyz boýy(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Dyz boýy – ýere degip duran ýerinde adamyñ ökjesiniñ dyz çanagynyñ ortasyna çenli aralyk, takmynan 50-60 sm.')
 • 17:57, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+101). . T Bil boýy(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Bil boýy - adamyñ ökjesiniñ ýere degip duran ýerinden biline çenli aralyk atkmynan 100-110 sm.')
 • 17:56, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+85). . T Adam boýy(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Adam boýy – adamyñ ökçesinden depesine çenli aralyk, takmynan 150-180 sm deñ.')
 • 17:55, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+190). . T Gary(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Gary – ýarym gulaja barabar (1 metre golaý) uzynlyk ölçeg birligi. Uzalan düýbünden kibtiñ üstündäki süñke ýetýänçe aralyk. Munda dokalan önümler...')
 • 17:54, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+116). . T Gulaç(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Gulaç – sag we çep gollaryñ añrybaş gerlen aralygy takmynan 180-190 sm deñ ýa-da 8 garyş diýlip alynýar.')
 • 17:53, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+89). . T Tutam(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Tutam – taýagy ýa-da ýüpi gysymlanyñky dört barmagyñ ini, takmynan 7 -9 sm deñ.')
 • 17:53, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+229). . T Barmak(Sahypa döretdi, mazmuny: '''Barmak'' – Ýakyn Gündogarda we Orta Aziýada giñden ulanylan ölçeg birligi. Bir barmak-alty sany arpa dänesiniñ inine, arpa dänesi bolsa öz gezeginde iş...')
 • 17:45, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+90). . T Agsak sere(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Agsak sere-ortaky barmak, oguljahat we külbikäniñ gerlen aralygy, takmynan 8-10sm deñ.')
 • 17:44, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+97). . T Sere(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Sere-süýembarmak bilen külbikäniñ añrybaş gerlen aralygy bolup, ol takmynan 15-18 sm deñ.') (häzirki)
 • 17:42, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+157). . T Garyş(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Garyş – başam barmak bilen külbikäniñ (külem barmak) doly gören aralygydyr. Ol hemme adamda deñ bolmaýar we takmynan 22-25 sm diýip Kabul edilen.')
 • 17:42, 28 aprel 2012 (tapawut | taryh) . . (+1,960). . T Metrologiýa(Sahypa döretdi, mazmuny: 'Metrologiýa – ölçegler hakyndaky ylym kömekçi taryh dersi bolup, ol dürli ölçegleri – uzynlygy, meýdany göwrümi we agramy, olaryñ taryhy ösüşini öw...')

(iň täze | iň köne) (50 has täze | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör