Çizburger

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Çizburger, gamburgeriň peýnirli görnüşidir. Peýniri esasan, dilimlenen görnüşde bolýar we kotletiň üstünde goýulýar. Galan bölegi dürli görnüşlerde ýasalýar. Dünýä ýüzündäki Fast-food restoranlary we ýerli restoranlar, peýniriň birnäçe görnüşlerini ulanýarlar. Cheddar, Şweýsar, Mozzarella, Monterey we Stilton peyniri bularyň esasylarydyr.

Çizburger sözi Türkmençä, İňlisçedäki "peýnir" manysyny aňladýan cheese sözi bilen burger sözüniň birleşmeginden dörän cheeseburger sözünden geçendir. Çizburger peýnirli gamburger manysyna gelse-de dünýäniň birnäçe ýerinde gyzardylan sogan halkasy, turşy we dürli souslar bilen hödür edilýär.

Okamaga maslahat[düzet | çeşmäni düzet]