Mazmuna geçiň

Zyna

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Zyna haram logosy.

Zinä (arap. زِنَاء‎‎ — nikasyz jyns gatnaşyk). Dört (fikh) sünni mezhebine görä, zyna erkek bilen zenan arasyndaky nikasyz razylykly jyns gatnaşygy. Ähli-kitapdaky (iudeý we hristian) bolşy ýaly yslamda hem zyna uly günä hasaplanýar. (Güýç ulanyp) zorlanan zenan zyna etdi hasaplanmaz, emma zenanyň erkegi zorlamagy hakda alymlaryň arasynda belli netije ýok.

79-njy ýylda Pompeýde wulkan atylandan soň doňan adamlar. Giňden ýaýran zynalary sebäpli Alladan gazap gelip, soňkylar pikir eder ýaly doňup galdylar.

Jennet[düzet | çeşmäni düzet]

Ýusuf pygamberi Zuleýha zorluk bilen zyna etdirmekçi bolýar, emma Ýusuf pygamber gaçýar. Zuleýha bu işi başarman soň, Ýusuf pygamberi zyndana taşladýar.[1]

Hadysa görä kime biri (garşydaş jynsdan bolan) owadan we baý «gel zyna edeli.» diýse, ol hem «ýok men Alladan gorkýaryn» diýse kyýamat güni kölegede durar.

Jeza[düzet | çeşmäni düzet]

Günäkärleme[düzet | çeşmäni düzet]

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

  1. Kuran: sura №12, aýat: 23-35

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]