YouTube

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
YouTube logo (2017)

YouTube, wideo hosting web saýtydyr. Merkezi Amerikanyň Birleşen Ştatlary-ndaky San Bruno, Kaliforniýa şäherindedir. 2005-nji ýylyň 15-nji fewralynda 3 sany öňki PayPal işgärleri tarapyndan guruldy. 2006-njy ýylyň Noýabr aýynda Google tarapyndan 1,65 milliard dollara satyn alyndy. Häzirki wagtda Google-yň ýan guramalaryndan biri bolup işine dowam etýär. Saýt, ulanyjylaryna wideo ýüklemek, gözlemek we paýlaşmak mümkinçilgini hödürleýär. Metbugat şereketleri we ulanyjy önümçiligi wideolaryň görkezimi üçin WebM, H.264 we Adobe Flash Video tehnologiýalaryny ulanýar. Umumuy bolup; Wideo klipler, telewizor klipleri, saz wideolary, wideo bloglar, gysga özboluşly wideolar we bilim wideolary ýaly mazmunlar publikasiýa edilýändir.

Youtube-daky mazmunlar esasan kişiler tarapyndan ýüklänýär. Emma CBS, BBC, Vevo, Hulu ýaly şereketler we beýleki guramalar hem Youtube şäriklik programmasy bilen mazmunlarynyň bir bölegini publikasiýa edýärler.[1] Saýt içi agzalyk almaýan ulanyjylar wideolary gözläp bilýärler. Tassyklanan agzalar bolsa öz ýaýlym kanallaryna wideo ýükläp bilýärler. Hüjuwlyk potensialy bolan mazmunlar diňe 18 ýaşyndan uly bolandygyny tassyklaýan agzalar tarapyndan gözlenip bilinýär.

Şereketiň geçmişi[üýtget | edit source]

Işleýiş sistemasy[üýtget | edit source]

Kanal görnüşleri[üýtget | edit source]

Ulanyş şertleri[üýtget | edit source]

Kanuny meseleler[üýtget | edit source]

Türkiýe-de peýdalanmagyň gadaganlanmagy[üýtget | edit source]

Suudi Arabystan-da gadaganlanmagy[üýtget | edit source]

Hytaý-da gadaganlanmagy[üýtget | edit source]

Sylaglar[üýtget | edit source]

2006 Sylaglary[üýtget | edit source]

2007 Sylaglary[üýtget | edit source]

Sosial täsiri[üýtget | edit source]

Saz çäreleri[üýtget | edit source]

YouTube-da abraý[üýtget | edit source]

YouTube duşuşyklary[üýtget | edit source]

Youtube Academy[üýtget | edit source]

Ýerlileştirmek[üýtget | edit source]

YouTube API[üýtget | edit source]

Daşarky çykgytlar[üýtget | edit source]

Salgylanmalar[üýtget | edit source]

  1. Weber, Tim (2 Mart 2007). "BBC strikes Google-YouTube deal". BBC. Ýetilen taryhy: 17 Ýanwar 2009.