Wikipediýa çekişme:Makala sargytlary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Isbirden obam


Beýik Allañ nazar salan topragy

Kalbynyñ buýanjy Isbirden obam

Gözel görkiñ haýran edýâr köpleri

Gözlermiñ guwanjy Isbirden obam


Şehitleriñ gany siñen ýaýlaña

Janym ruhum aýlanyp ýör gaýbana

Ýaş ýüregim gelýâr bu gün heýjana

Kalbynyñ buýsanjy Isbirden obam


Ömrimiñ örki sen,dünýâmiñ görki

Jan jiger baýlygym bar zadym señki

Gözlermiñ garasy,ýüregmiñ erki

Erkana topragym Isbirden obam


Gaýrasyna kanal suwy çekilen

Ilersine bag-bakjalar ekilen

Adyñ Öwilýâniñ ady dakylan

Gydrat keramat sen Isbirden obam


Toý güninde gaýgy-gussa ýat bolar

Bagşyñ sesi bütin oba ýañ salar

Ýas gününde öten-geçen ýatlanar

Haýyr sahabatly Isbirden obam


Atalarmyz bardyr pâhimli,pently

Enelermiz bardyr arassa kalply

Ýigitleri merdem,gyzlary görkli

Ýaşar señ goýnuñda Isbirden obam


Gerceknazar sözlese señ tarypyñ

Goşga sygmaz ölmez-ýitmez taryhyñ

Gunça güller bark urup dur bar ysyn

Tükenmez taryhyñ Isbirden obam


Gerçeknazar Amannazarow

Iňlis dili grammatikasy[edit source]

Iňlis dilinin başdan aýak grammatikasy Queen.Mary Di (talk) 05:49, 2 awgust 2019 (UTC)

Şahsyýetler[edit source]

Kategoriýalaryň arasynda ŞAHSYÝETLER bölümi ýok. Meşhur şahsyýetleriň goşulmagyny isleseň ýa-da ony özüň goşmakçy bolsaň haýsy kategoriýany saýlamaly?

Ýatlatma üçin minnetdar, degişli kategoriýa goşuldy. Yes check.svg Berjaý edildi --Ruhubelenthabarlaş 19:51, 17 fewral 2020 (UTC)