Mazmuna geçiň

Trap

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Trap (Iňlis duzagy sazy, IPA: [træp ˈmju: zɪk]) 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ABŞ-nyň günortasynda kök uran hip-hopyň subgenridir.[1][2]

Aýdym-sazda gaty gatlakly sintezatorlar giňden ulanylýar, onda gaty çyzykly saz ýerine ýetirilýär; çalaja, hapa we ritmiki deprek deprekleri; çuň deprek-deprekler ýa-da güýçli kiçi bölekler; salam, iki, üç ýa-da ondan köp gezek çaltlaşdyrylan . Şeýle hem kinematiki we simfoniki sazdan kesilen setirleriň, bürünçleriň, klawiatura gurallarynyň nusga alnan bölekleri ulanylýar, diňleýji üçin umumy garaňky, gödek, elhenç we garaňky atmosfera döredýär . Adaty duzak ýolunyň tizligi 140 bpm töweregi . Esasy aýratynlyklary prodýuser Şoti Reddiň [en] eserlerinde emele gelýär.[3][4][5]

Tekstler howply, sowuk, söweşjeň mazmun, adaty dildüwşükler - köçe durmuşyndan synlar, garyplyk, zalymlyk, "duzakdaky kynçylyklar", şäher gurşawynda başdan geçirilýän kynçylyklar bilen häsiýetlendirilýär[6] .

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]