Mazmuna geçiň

Türkmenistanyň prezidenti

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Turkmenistanyn Prezidenti Serdar Berdimuhamedow

sanawy[düzet | çeşmäni düzet]

Prezidentler
1Saparmyrat Nyýazow
2Gurbanguly Berdimuhammedow
3Serdar Berdimuhammedow

Gurbanguly Berdimuhammedow Malikgulyýewiç[düzet | çeşmäni düzet]

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mälikgulýýewiç. Ol Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy aradan çykanyndan soňra wagtlaýynça prezident diýip yglan edildi we Türkmenistanda 11-nji fewralda geçirilen prezidentlik saýlawynda 89.12% ses alyp halk maslahaty tarapyndan prezident saýlandy. Ol prezidentlik kasamyny ýerine ýetirip prezidentlik işine başlady.

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welayatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda 1957-nji yylda doguldy. Ol Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitedini tamamlansoň 1992-nji ýylda ol Lukmaçylyk Uniwersitediniň diş lukmany fakultedinde işe başlady. 1995 ýylda Saparmyrat Türkmenbaşynyň karary bilen Saglyk Ministirliginiň bölüminiň başlygy boldy. 1997-de Saglyk Ministri, 2001-nji ýylda Premýer Ministr wezipesine geçirildi.

Berdimuhammedow dalashgarlerin biri bolup her bir etraplarda, shaherlerde oz meyilnamasy bilen cykysh etdi. Ol oz meyilnamasynda ashakdaky zatlary durmusha gecireris diyip agzap gecdi.

  • Turkmenistanda her bir rayata internet elyeterli bolmaly.
  • Pensiya, aylyk haklaryna tazeden seredilmeli.
  • Talyplaryň okayan 4 yyllyk okuwlary 5 yyl etmeklik.
  • Mekdep okuwcylaryna 10 yyllyk bilim bermek.
  • Talyplaryn alyan "Talyp haklary"ny kopeltmek.
  • Köp çagaly aýallara kömek pul berilmegi we şuňa meňzeş zatlar meýilnamasynda bar bar.