Seljuklar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Seljuklar (türk. Selçuklular, azerb. Səlcuqlar, pars. سلجوقیان Saljuqiyân, arap. سلاجقة‎‎ Saljuq, as-Salājiqa) — oguzlaryň kynyk taýpasynyň bir şahasy. Seljuk imperiýasy 1040-njy ýylda seljuklaryň hem-de gaznalylaryň arasynda bolan Daňdanakan söweşinden soň esaslandyrylýar. Imperiýanyň ilkinji soltany Togrul begdir.Ol Nyşapur şäherinde täze gurlan döwletiň hökümdary diýlip yglan edilýär. Seljuk imperiýasyny esaslandyryjylar.

Seljuk soltanlary: