Çagry beg

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Cagry beg

Doglan, olen wagtlary[üýtget | edit source]

Doglan wagty - X asyryň soňlary.

Ölen wagty - 1060-njy ýylllar.

Umumy maglumat[üýtget | edit source]

Çagry beg, Beýik seljuklar döwletini gurujylardan biridir we bu döwletiň Merw şäherinde oturan beýik hökümdarydyr. Merw şäherinde jaýlandy.

Oguz türkmenleriniň kynyk boýundan bolan Seljuk begiň agtygydyr. Kakasy - Mikaýyl seljuk.