Mazmuna geçiň

Rim imperiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Respublika we imperiýa döwürlerinde Gadymy Rimiň serhetleriniň üýtgeýşi     Rim respublikasy     Rim imperiýasy     Wizantiýa imperiýasy     Günbatar Rim imperiýasy

Rim imperiýasy (lat. Imperium Romanum, Res publica Romana, Βασιλεία Ῥωμαίων)gadymy rim siwilizasiýasynyň ösüşinde respublikadan soňraky döwür, onuň häsiýetli aýratynlygy häkimiýetiň awtokratik görnüşde bolmaklygy hem-de Ýewropada we Ortaýer deňzinde uly territorial eýeçiligi bolupdyr. Ol döwür ilkinji imperator Awgustyň dolandyran döwründen, ýagny b.e. öň 27-nji ýyldan başlap, 476-njy ýyla çenli aralykda döwam edipdir.