Mazmuna geçiň

Wizantiýa imperiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Gündogar Rim imperiýasy, b.e.öň 480

Wizantiýa imperiýasy, Bizantiýa imperiýasy, Bizantiýa (grek. Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, "Rimlileriň imperiýasy"); 4-nji asyr (?) —1453) — günbatar taryh ylmynda Gündogar Rim imperiýasynyň ady. "Bizantiýa imperiýasy" diýen at Wizantiý şäheriniň adyndan döräpdir. Bizantiýanyň paýtagty onuň tutuş taryhy boýunça Konstantinopol bolupdyr, ol şäher orta syrlar dünýäsiniň iň iri şäherleriniň biri eken.