Otuzýyllyk uruş

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Gustaw II-niň Breýtenfeld söweşindäki ýeňşi (1631)

Otuzýyllyk uruş (1618-1648) — Şweýsariýa bilen Osmanly imperiýasyndan başga ähli ýewropa ýurtlarynyň dürli derejelerde gatnaşan ilkinji umumyýewropa harby konfliktleriniň biri. Uruş Germaniýanyň protestantlary bilen katolikleriniň arasynda dini çaknyşyk hökmünde başlapdyr, emma soňra ol Gabsburglaryň Ýewropadaky gegemoniýasyna garşy göreşe öwrülipdir.