Netflix

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Netflix, Inc. ABŞ-deki Kaliforniýanyň Los Gatos şäherinde ýerleşýän Amerikan abuna ýazgy hyzmaty we önümçilik kompaniýasydyr. 1997-nji ýylda Kaliforniýanyň Skotts jülgesinde Reed Hastings we Mark Randolph tarapyndan döredilen bu paýnama şertnamalary we Netflix Originals ady bilen tanalýan öz önümleri bilen film we teleserial seriýaly kitaphanany hödürleýär.

2022-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli Netflix-iň dünýäde 222 million abonenti bardyr, şol sanda ABŞ-da we Kanadada 73,3 million; Ýewropada, Ortagündogar Aziýa we Afrikada 73,0 million, Latyn Amerikasynda 39,6 million we Aziýa-Pasifik umman sebitinde 34,8 million. Bu materik Hytaýdan, Siriýadan, Demirgazyk Koreýadan we Russiýadan başga dünýäde elýeterlidir. Netflix garaşsyz film paýlanyşynda möhüm rol oýnady we Hereket Surat Assosiasiýasynyň (MPA) agzasy.

Netflix-ä web brauzerleri ýa-da akylly telewizorlarda gurlan programma üpjünçiligi, telewizorlara birikdirilen gutular, planşet kompýuterleri, smartfonlar, sanly media pleýerleri, Blu-ray pleýerleri, wideo oýun konsollary we Netflix sanawynda wirtual hakykat nauşnikleri arkaly girip bolýar. gabat gelýän enjamlar . [1] [2] [3] 4K durulykda bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bu kompaniýa sanly wideo disk (DVD) we sebit ammarlaryndan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň poçta gullugynyň üsti bilen aýratynlykda berilýän Blu-ray kärendesi bilen üpjün etdi.

Netflix nyşanynyň taryhy
1997-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli ulanylan ilkinji nyşan
2000-nji ýyldan 2001-nji ýyla çenli ulanylýan ikinji nyşan
2001-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli ulanylýan üçünji nyşan
2014-nji ýyldan bäri ulanylýan dördünji we häzirki

Elýeterlilik we ygtyýarlylyk[düzet | çeşmäni düzet]

Global elýeterlilik[düzet | çeşmäni düzet]

Netflix-iň 2022-nji ýylyň mart aýyna çenli elýeterliligi:

Netflix Hytaýdan, Demirgazyk Koreýadan, Krymdan, Siriýadan we Russiýadan başga ähli ýurtda we sebitde elýeterlidir.

Netflix 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda VPN-iň blokirlemegine başlajakdygyny mälim etdi, sebäbi elýeterli bolmadyk ýurtdan wideo görmek üçin ulanylyp bilner. [4] VPN blokunyň netijesi, adamlar diňe dünýäde bar bolan wideolary görüp bilýärler we beýleki wideolar gözleg netijelerinden gizlenýär. [5]

Abonetler[düzet | çeşmäni düzet]

Bütin dünýäde Netflix-iň 2022-nji ýylyň 3-nji çärýeginiň ahyrynda 223.09 million töleýän abonenti bardy. [6] Müşderiler üç meýilnamanyň birine ýazylyp bilerler; meýilnamalaryň tapawudy wideo çözgüdi, bir wagtyň özünde akymlaryň sany we mazmuny göçürip alyp boljak enjamlaryň sany bilen baglanyşykly.

Enjam goldawy[düzet | çeşmäni düzet]

Netflix kompýuterlere internet brauzeri arkaly girip bolýar, Netflix programmalary dürli platformalarda, şol sanda Blu-ray Disk pleýerlerinde, planşet kompýuterlerinde, jübi telefonlarynda, akylly telewizorlarda, sanly media pleýerlerinde we wideo oýun konsollarynda (Xbox 360 we has täze), we PlayStation 3 we has täze).

Netflix düwmesi bilen Aquos uzakdan dolandyryş

Mundan başga-da, kabel teleýaýlymy we IPTV hyzmatlaryny goşmak bilen köp kanally telewizion üpjün edijileriň köpelmegi, Netflix programmalaryny öz gutujy gutularyna girip biler, käwagt mazmuny (beýleki onlaýn wideo hyzmatlary bilen bilelikde) mümkinçiligi bilen. çyzykly teleýaýlym programmalary bilen birlikde "hemmeleriň arasynda" çözgüt hökmünde bitewi gözleg interfeýsinde hödürlenýär. [7]

Mazmuny[düzet | çeşmäni düzet]

Asyl programmirleme[düzet | çeşmäni düzet]

«Netflix Original» Netflix tarapyndan diňe öz hyzmatlarynda öndürilýän, bilelikde öndürilen ýa-da paýlanýan mazmun. Netflix, bir taslama gol çekenlerinde, pul serişdelerini öňünden üpjün edýän we seriallaryň iki möwsümini derrew sargyt edenlerinde, asyl görkezişlerini beýleki teleýaýlym ulgamlaryndan tapawutlylykda maliýeleşdirýär.

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "How to watch Netflix on your TV in 5 different ways". June 3, 2019. https://www.businessinsider.com/how-to-get-netflix-on-tv.
  2. "How to Unblock Netflix With a VPN". September 2, 2021. https://www.pcmag.com/how-to/how-to-unblock-netflix-with-a-vpn.
  3. "What's the best way to watch Netflix on my TV? How to get set up with streaming". September 12, 2021. https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/whats-the-best-way-to-watch-netflix-on-my-tv-how-to-get-set-up-streaming/.
  4. Greenberg, Julia (March 7, 2016). "For Netflix, Discontent Over Blocked VPNs Is Boiling". Wired. https://www.wired.com/2016/03/netflix-discontent-blocked-vpns-boiling/.
  5. Bi, Frank (January 25, 2016). "Unofficial Netflix catalog helps you find a movie not available in your area". The Verge. https://www.theverge.com/2016/1/25/10826654/netflix-unofficial-vpn-database-unogs.
  6. "Netflix Adds 2.4 Million Subscribers, Reversing a Decline" (en). https://www.nytimes.com/2022/10/18/business/media/netflix-subscribers-earnings.html.
  7. "How Cable Companies Learned to Love Netflix (or Hulu) and Chill Out". November 27, 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-27/how-cable-companies-learned-to-love-netflix-or-hulu-and-chill.