Molla

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Mullä (arap. ملّا‎‎ — molla). Yslamda adaty musulmanlardan dinden köp zat bilýän adama aýdylýar. Türkmen halkynda sakal goýan, bäş wagtyna namaz okaýan we ş.m. zat edýän kişilere «molla» diýýärler, emma bu zatlar adaty musulmanyň etmeli zatlarydyr we käbirler zatlary bolsa farzdyr. Ýagny dini praktika edmeýänler, praktika edýänlere molla diýýärler, bu bolsa ýalňyşlykdyr.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]