Kategoriýa:Bogunaýaklylar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Bognaýaklylar ewolýusiýa netijesinde has ösüp özgeripdirler. Olaryň bedeni, esasan, üç bölüme bölünip, kutikula bilen örtülendir, hereket synalary bolan aýaklary, ganatlary oňat ösendir, muskullary, iýmitleniş, bölüp çykaryş, nerw, görüş, eşidiş, ys alyş, köpeliş ulgamlary has çylşyrymlaşandyr. Olar ýaşaýşyň hemme gurşawlaryna ýaýrandyrlar we oňat uýgunlaşandyrlar. Olaryň bir ýarym milliondan gowrak görnüşi bar. Bognaýaklylar tipi birnäçe klaslara bölünýärler.

"Bogunaýaklylar" kategoriýasyndaky sahypalar

Jemi 5 sanysyndan, aşakdaky 5 sahypa bu kategoriýadadyr.