Mazmuna geçiň

Jon Adams

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
ABŞ-nyň ikinji prezidenti Jon Adams.

Jon Adams (iňlisçe: John Adams)

ABŞ-nyň Jorj Waşingtondan soňra ikinji prezidenti, prezidentlikden öň heum ABŞ ilkinji prezidentiniň wise-prezidenti bolup hyzmat eden[1].

1735-nji ýylyň 30njy oktýabrynda Massaçusetsde Jon Adams Sr we Susanna Boýlston Adams maşgalasynda dünýä indi, 3 çaganyň iň ulusydy[2].

1751nji ýylda 16 ýaşynda Garward Kolejine girdi, 1755-nji ýylda tamamlamagyndan soňra Wörsesterde(worcester) mugallym boldy birnäçe ýyl we bu wagt dowamynda geljekde aklawjy bolmaga karar berdi.

1764nji ýylyň 25nji oktýabrynda Abigeýl Smit bilen durmuş gurdy[3].

1796-njy ýylda prezidentlige saýlandy we 1797-1801nji ýyllar aralykda prezident boldy. 1826-njy ýylyň 4-nji iýulynda Tomas Jefersondan birnäçe sagat soňra wepat boldy we iň soňky sözleri: Tomas Jeferson ýaşamaga dowam edýär diýlip bellenilendigi habar berlipdi.

Irki durmuş[düzet | çeşmäni düzet]

Adams 1967-nji ýylyň 16-njy iýulynda Pensilwaniýa ştatynyň Pittsburg şäherinde dünýä indi[4].

Hünär[düzet | çeşmäni düzet]

Amerikan telewideniýesinde birnäçe rolda, şol sanda NBC-iň “Amerikan arzuwlary” filminde, Genri Walker (2002–05) serialyny ýerine ýetirdi. “Fox Bones” teleserialynyň ilkinji möwsüminde doktor Daniel Gudmanyň keşbini ýerine ýetirdi. 2-nji möwsümiň başynda onuň keşbi doktor Kamilla Saroýan (Tamara Teýlor) Jeffersonyň kazyýet işiniň ilkinji başlygy (Temperance Brennan-dan ýokary derejeli) diýip atlandyrdy. Gysga sabat gününi almaly bolsa-da, häsiýeti gaýdyp gelmedi. Görkezişiň döredijisi Hart Hanson, Teýloryň rolunyň seriýadaky beýleki gahrymanlar üçin has laýykdygyny aýtdy. [5] Soňra ABC-nyň gysga wagtlyk jenaýat dramasynda "Aýal öldürmek kluby" -da çykyş etdi.

1996-njy ýyldan 2000-nji ýyla çenli Oregon Şekspir festiwalynda dört ýyl oýnady, beýlekiler bilen bir hatarda “The Taming the Shrew” filminde Petruçio, “Üç muşketerde Bukingem” we Alabamanyň asmany üçin Pearl Cleige's Blues-de Gaý Jeýkob oýnady. Şeýle hem, Taýson Riosyň “Iki goşunda: 40-njy gün” rolunda çykyş etdi.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "Nuneaton Town make midfielder Jon Adams their first signing since winning promotion following his release by AFC Telford.". Archived from the original on 2021-11-05. Retrieved 2021-11-05. 
  2. "John Adams was born on October 30, 1735, in Braintree (now Quincy), Massachusetts.". Archived from the original on October 22, 2021. Retrieved November 5, 2021. 
  3. "From Adams Family Papers, Massachusetts Historical Society. John Adams (1735-1826) and Abigail Smith Adams (1744-1818)". Archived from the original on 2021-10-07. Retrieved 2021-11-05. 
  4. Jonathan Adams. Archived 2016-05-13 at the Wayback Machine Ses aktýorlary üçin. Birleşen Ştatlar
  5. ""TV Squad: Харт Хэнсон говорит о костях".". Archived from the original on 2010-07-24. Retrieved 2021-11-05.