Islam kalendary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Islam kalendar, ýa-da Musulman kalendarmusulmanlaryň yslam baýramlaryny bilmek üçin hijri aý senenamasy. Hijri senenamasy 622 ýylyň 16-njy iýulyndan bäri hasaplanýar. Ýagny Muhammed pygamberiň we beýleki musulmanlaryň Mekkeden Medinä göçüm (hijr) eden wagty. Şonuň üçiň oňa musulman ýurtlarynda Hijri senenamasy diýilýär.(arap. الـتـقـويم الـهـجـري‎‎‎ — täkwimul Hijri)

Şu gün
11 Jumada al-awwal 1444
Duşenbe
5 dekabr 2022
11:34 (UTC+0)
[täzele]

Kalendaryň gurluşy[düzet | çeşmäni düzet]

Musulman kalendarynda täze gün Günüň ýaşmagy bilen başlanýar, kamary senesinde bolsa ýary gijede. Täze aýyň görünmegi bilen täze aýa geçýär. Bir aýyň dowamlylygy 29,53 güne deň, şonuň üçin 29 ýa-da 30 gün diýlip hasaplanýar. Bu senenamada 12 aý bar. Bir ýylda 354 ýa-da 355 gün bolup biler. Kamary senenamasyndan hijri senenamasy bir ýyldan 10 ýa-da 11 gün az bolýar. Mysal üçin: Remezan aýy ýylyň üýtgemegi bilen düşýän pasly hem üýtgeýär.

Aýlary[düzet | çeşmäni düzet]

Haram aýlar[düzet | çeşmäni düzet]

Gadagan aýlar (arap. الأشهر الحرم‎‎‎) — yslamda Käbäniň töwereginde aw etmek, öldürmek, urş etmek gadagan edilýär. Olar: Zul kadä, Zul hijä, Muhärram, Rajäb. Bu aýlar mukaddes hasaplanýar.

Hepde güneri[düzet | çeşmäni düzet]

XXI asyr[düzet | çeşmäni düzet]

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]