Islam kalendary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Islam kalendar, ýa-da Musulman kalendarmusulmanlaryň yslam baýramlaryny bilmek üçin hijri aý senenamasy. Hijri senenamasy 622 ýylyň 16-njy iýulyndan bäri hasaplanýar. Ýagny Muhammed pygamberiň we beýleki musulmanlaryň Mekkeden Medinä göçüm (hijr) eden wagty. Şonuň üçiň oňa musulman ýurtlarynda Hijri senenamasy diýilýär.(arap. الـتـقـويم الـهـجـري‎‎‎ — täkwimul Hijri)

Şu gün
14 Sha'aban 1445
Şenbe
24 fewral 2024
13:06 (UTC+0)
[täzele]

Kalendaryň gurluşy[düzet | çeşmäni düzet]

Musulman kalendarynda täze gün Günüň ýaşmagy bilen başlanýar, kamary senesinde bolsa ýary gijede. Täze aýyň görünmegi bilen täze aýa geçýär. Bir aýyň dowamlylygy 29,53 güne deň, şonuň üçin 29 ýa-da 30 gün diýlip hasaplanýar. Bu senenamada 12 aý bar. Bir ýylda 354 ýa-da 355 gün bolup biler. Kamary senenamasyndan hijri senenamasy bir ýyldan 10 ýa-da 11 gün az bolýar. Mysal üçin: Remezan aýy ýylyň üýtgemegi bilen düşýän pasly hem üýtgeýär.

Aýlary[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabiul äwwäl
 4. Rabiul säni
 5. Jumädäl äwwäl
 6. Jumädäs säni
 7. Rajäb
 8. Şabän
 9. Remezan
 10. Şäwwäl
 11. Zul kadä
 12. Zul hijjä

Haram aýlar[düzet | çeşmäni düzet]

Gadagan aýlar (arap. الأشهر الحرم‎‎‎) — yslamda Käbäniň töwereginde aw etmek, öldürmek, urş etmek gadagan edilýär. Olar: Zul kadä, Zul hijä, Muhärram, Rajäb. Bu aýlar mukaddes hasaplanýar.

Hepde günleri[düzet | çeşmäni düzet]

XXI asyr[düzet | çeşmäni düzet]

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

saburow

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]