Hay Day

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa


Hay Day, Supercell tarapyndan ösdürilýän we neşir edilýän freemium mobil ekerançylyk oýnudyr. Hay Day, 2012-njy ýylyň 21-nji iýunynda iOS we 2013-nji ýylyň 20-njy noýabrynda bolsa Android üçin bazara çykaryldy.[1] 2013-njy ýylyň hasabatyna görä Supercell özüniň başga bir oýny bolan Clash of Clans we Hay Day-den her aýda 30 million dollar gazanýardy.[2] 2013-nji ýylda, Hay Day iň köp gazananlaryň sanawynda 4-nji orunda boldy.[3]

Mellek[düzet | çeşmäni düzet]

Oýunda oýunçynyň agasy üçin indi haýwanlara, ekinlere ideg etmek mümkin däldir, şol sebäpli oýunçy ekinlere we mallara ideg etmek üçin jogapkärçilik alýar. Oýnuň başynda bir germew oýunça ekinleri/önümleri satyp, öndüriji binalary, haýwanlary we dekorasiýa önümlerini satyn almak üçin pul gazanyp biljegini aýtýar. Şeýdip oýunçylar synag ballary (XP) gazanyp derejelerini ýokarladýarlar. Oýun dowam etdigiçe, oýunçynyň agasy oýunça balykçylyk bilen meşgullanýan Angus atly oýunçyny tanadýar.

Oýunçylar "goňşy" bolup, gerekli wagtynda biri-birlerine kömek edip we şol wagtda biri-birleri bilen söhbet edip bilýärler.

Oýnalyşy[düzet | çeşmäni düzet]

Kabul ediş[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "Hay Day for Android". 8 Mart 2014 taryhynda çeşmesinden arhiwlendi. Ýetilen taryhy: 8 Mart 2014.
  2. Supercell earns $30M every month. 27 Awgust 2016 taryhynda çeşmesinden arhiwlendi. Ýetilen taryhy: 8 Mart 2014.
  3. Why free games are increasingly the most profitable apps Arhiwlendi 14 Iýul 2014 Wayback Mehanikasy. Ýetilen taryhy: 7 Iýul 2014.