Garadaşly

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Garadaşlydaky Sport toplumy

Garadaşly Daşoguz welaýatynyñ Gurbansoltan eje etrabynyñ içinde ýerleşän ýer. Dasoguz säheriinden 17 kilometr demirgazykda, Gurbansoltan eje etrabyndan 12 kilometr gündogarynda ýerlesýär. Taryhy maglumatlara göra garadaşlyñ halky häzirki Kaka etrabyndan göcüp baran we şol ýerde otyrymly ilat halyna gelen. Ilatyň aglawa bölegini Ýazyr tükrmneleri tutýar. Ilatynyñ sany şäherçe bolmak üçin gerekli ilat sanyna ýetdi we ýakynda şäherçe adyny alar.

Garadaşly pagta ammary