Gülistan tokaýy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Gürgen we Kümmet Gowuz şäherlerini Maşat şäherine baglayan ýol bu tokaýyň ortasydan geçiyär.

Gülistan tokaýy Eýranyň Türkmensähra sebitinde Gülistan welaýatynyň gündogarynda we Demirgazyk Horasan welaýatynyň günbataryda bir tokaýdyr.

Eýranyň goranan en gadymy milli parky bolan bu tokaýda 1350 hil ot we 302 hil heýwan ýaşaýar.

Ozalky ady Alma we gorkut bolan bu tokaý Unesco guramasynyň bütindünýä miras sanawyna alnan 50 gografik ýerden biridir.

Möçberi 90000 gektar bolan Gülistan tokaýy Eýranyň iň uly tebigi parkydyr.

Aksu we Gülistan şarlawugy, gür ağaçlary, 21 çeşmesi, garagon, teňegöl, şaha, ýekegadam, alma, garagaşly, gurgun, gyzgala we gopy gorçy ýaly dağlary bilen Gülistan tokaýy Eýranyň iň gözel tebigi ýerlerinden biridir.

Gürgen we Kümmet Gowuz şäherlerini Maşat şäherine baglayan ýol bu tokaýyň ortasydan geçiyär.

Çeşme[üýtget | edit source]