Fizika

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Fizika gadymy grek dilinden gelip tebigat, tebigat bilimi manysyna gelyar. Energiya we güç, maddanyn harekedi yaly zatlary ögrenyar. Maksady bütin alemin syrlaryny öwrenmek. Fizika ylmyny taryhy özgerişine göra iki şaha bölüp bileris:

Klassik fizika

1900 yylyna çenli wagty öz içine alyar. Esasy ady geçyan ylym adamlary Newton, Galileo Galilei, Kepler, Maxwel ...

Elbette klassik fizikanyn ösmegine goşant goşan bir topar fizikçi bardyr, emma Newton bularyn hemmesinden önde geler. Çünki ylymyn namedigine kesgitleme getiren ylym adamy Newtondyr. Newtonyn aytmagyna göra, bir teorinin fizika kanuny bolmasy üçin tejribe bilen tassyklanmasy gerekdigini aydyp geçyar. Bu bütin ylym kanunlary üçin geçerli bolyar. Klassik fizikanyn esasy içine alyan zatlary mehanika, termodinamika, statistik fizika ve elektromagnetizm.

Hazirki zaman fizikasy

Hazirki zaman fizikasy ya-da modern fizika 1900-nji yylda Max Planck bilen başlayar. Klassik fizikanyn kabir yagdaylary düşündirip bilmedigi üçin modern fizika yüze çykyar. Modern fizika kuantum fizikasy we Einsteinin teorileri bilen güllap ösyar.

Fizi

Fizika taslama