Mazmuna geçiň

Energiýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
"Energiýa" diýen düşünjäni häzirkizaman manysynda ilkinji gezek Tomas Ýung ulanypdyr

Energiýa (gad.-grek. ἐνέργεια — "hereket, iş, güýç, kuwwat") — materiýanyň hereket etmeginiň we özara täsirlenmeginiň dürli formalarynyň, şeýle hem onuň hereketiniň bir formadan başga bir forma geçmeginiň ýeke-täk ölçegi bolup durýan skalýar fiziki ululyk. Energiýa düşünjesiniň girizilmeginiň amatly tarapy bar, ýagny eger fiziki ulgam ýapyk bolan ýagdaýynda, onuň energiýasy onuň ýapyk duran wagtynyň dowamynda özünde saklanylýar. Bu tassyklamanyň adyna energiýanyň saklanma kanuny diýilýär. Bu düşünjäni öz "Fizika" traktatynda Aristotel girizipdir.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]