Bedirkent obasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Bedirkent obasy Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda ýerleşýär. Bu obada Jüneýit han, Beki Seýtäkow, Durdy Gylyç, Balyş Öwezow, Annagylyç Ataýew, ýaly meşhur şahsyýetler ýaşap geçipdir.