Mazmuna geçiň

Agdam

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Agdam
(azerb. Ağdam)
Ýurt
Azarbeýjan
Koordinatlar
Häkim
Düýbi tutuldy
Resmi dil
Ilat
3770
Sagat guşaklygy
Karta
Karta
Agdam

Agdam (azerb. Ağdam) — Agdam sebitiniň dolandyryş merkezi bolan Azarbeýjanda bir şäher.[1] Garabag söweşinde, 1993-nji ýylyň 23-nji iýulynda şäher ermeni ýaragly güýçleri tarapyndan basylyp alyndy. 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Ikinji Garabag söweşini bes eden şertnamanyň şertlerine laýyklykda Azerbaýjanyň Agdam we Agdam sebitine bolan gözegçiligi dikeldildi.[2]

Şaýatlaryň sözlerine görä, ermeni basyp alan ýyllarynda şäher haraba öwrülipdir.

2023-nji ýylyň iýulynda Prezident Ylham Alyýew 20-nji noýabrda Agdam şäheriniň güni hökmünde bellendi we ony her ýyl dabaraly bellemek kararyna geldi.[3]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Daşarky baglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]