1-nji asyr

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Müňýyllyk: 1-nji müňýyllyk
Asyrlar: b.e.öň 1-nji asyr · 1-nji asyr · 2-nji asyr
Onýyllyklar: 0ýý 10ýý 20ýý 30ýý 40ýý
50ýý 60ýý 70ýý 80ýý 90ýý
Kategoriýalar: Dünýä inenlerAradan çykanlar
Gurlan döwletlerSynan döwletler


Wakalar we ykdysadyýet[üýtget | edit source]

Miladydan öňki I asyrda Amyderýanyň aşak akymlaryny öz içine alýan Horezm döwleti döredi. Uly, bol suwly derýanyň deltasynda, giň sähralyklaryň ortasynda ýerleşen oazisiň ykdysady ösüşi üçin mümkinçilikleri örän giň bolmagy. Aral deňziniň we daş töweregi gurşap alan suwsuz çölleriň Horezm üçin ygtybar gala bolup hyzmat etmegi. Köneürgenjiň ýurduň uly we merkezleriniň biri bolmagy. Bu ikinji Horezm döwleti miladynyň III asyryna çenli ýaşapdyr.

Möhüm şahsyýetler[üýtget | edit source]

Oýlap tapyşlar, açyşlar, täzelikler[üýtget | edit source]