Şa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Küşt, küşt tagtasy we bölekleri bolan iki oýunçynyň arasynda oýnalýan tagta oýny. Bütin dünýäde ýaryşlar bar we sport hasaplanýar.

Bu oýun küşt tagtasy diýilýän 8 × 8 inedördül meýdanda 32 küşt bölegi bilen oýnalýar. Jemi 64 kwadratyň ýarysy gara, ýarysy ak. Taraplar ak we gara reňkli bölekleri alýarlar, her oýunçy bir gezekde bir hereket edende oýun ösýär. Oýunyň başynda ak we gara 16 daş bar. Bular bir patyşa, şa aýal, iki çeňňek, iki ýepiskop, iki rysar we sekiz lombarddan ybarat. Oýunyň maksady, garşy tarapyň patyşasyny barlamak.