Mazmuna geçiň

Turrillas

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Turrillas
—  Şäher häkimligi  —
Flag of Turrillas
Flag
Official seal of Turrillas
Seal
Government
 - Şäher häkimi Juan Antonio Verdejo Padilla
Elevation Şablon:Lengthdisp
Population
 - Total 24,285
Website Resmi web sahypasy

Turrillas, Ispaniýanyň Andalusiýa awtonom jemgyýetinde Almeriýa welaýatynyň häkimligi.

Şäherçe, demirgazyk-günbatar Sierra Alhamilla eňňitlerinde gaty beýikde gurlupdyr. Oňa Lucainena de las Torresden egrem - bugram ýol ýa-da esasy Sorbasdan Tabernas N-340a ýoluna baryp bolýar.

Turrillerden ters Sierras, Sorbas basseýni we oba hojalygynyň ýer ulanylyşy barada pikirler bar; şeýle ýerden peýdalanmak, esasan, zeýtun önümçiligine we käbir badam önümçiligine degişlidir. Oba hojalygy bilen gyzyklanýanlar üçin şähere ýanaşyk dagyň etegindäki köne teras oba hojalygynyň subutnamalary, şäheriň göni aşagyndaky alýuwial fanatda kanat suwaryş ulgamynyň subutnamasy bar.

2008-nji ýylyň 18-nji iýunyna çenli Milli seti elektrik bilen üpjün etmek üçin Turrillasyň aňyrsyndaky dag gerşinde ýel degirmenleri gurulýar. Gurluşyk ýollary giňeltmek üçin zerur işler bilen başlandy, zerur pyçaklary we diňleri daşamak üçin , ýel degirmenleri tarapyndan alynjak elektrik energiýasynyň mukdaryny ýüze çykarmak üçin wagtlaýyn ýel synag antennasy guruldy . Synagyň başlangyç tapgyry üstünlikli geçdi. Gurluşygyň 2008-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýar.

San Antonio hormatyna her ýyl geçirilýän baýramçylyk her ýylyň 13, 14 we 15-nji iýunynda geçirilýär. Baýramçylyklar şäher meýdançasynda, göni aýdym-sazda we barlarda konsert bilen gijä çenli dowam edýär. Şeýle hem şäheriň aşaky böleginde ýerleşýän La ermita de San Antonio-dan geçip, at üstünde parad bar. “La ermita de San Antonio” XVII asyrda bu sebitdäki Murlar bilen hristianlaryň arasynda bolup geçen söweşleriň hatyrasyna guruldy.

AENA (Ispaniýanyň howa menzilleri we howa nawigasiýasy) Turrillasyň aňyrsynda Sierrada ýerleşýän, Almeria howa menziline hyzmat edýän we Afrika tarap ugur alýan uçuş nokady bar. Turrillasdaky Aragatnaşyk Merkezi işe başlady.

Daşarky baglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]