Mazmuna geçiň

Tokaý inženerligi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Tokaý inženerleriñ oýlap tapan döwrebap tagta kesýän stanogy
Kesilen agaçlary üşürýän traktor
Tokaý inženerleri tokaý ýangynlaryna garşy göreşmek üçin dürlü enjamlar oýlap tapýarlar  • Tokaý hojalygy, tokaý baýlyklaryny ösdürip ýetişdirmek, goramak we peýdalanmak bilen baglanyşykly ykdysady işjeňlikdir; we tokaýlary ösdürip ýetişdirmek, gowulaşdyrmak we öndürijiligini ýokarlandyrmagyň usullaryny öwrenýän ylmy tertip. Agaç we beýleki tokaý önümlerine bolan islegleri kanagatlandyrmak, şeýle hem tokaýy gowulandyrmak we suwy goramak, daşky gurşawy emele getirmek we jemgyýetçilik wezipelerini ýokarlandyrmak üçin tokaýlary ösdürip ýetişdirmek we yzygiderli ulanmak nazaryýeti we amaly. Ykdysady, daşky gurşaw we sosial tarapy bar.

Daşarky çykgytlar[düzet | çeşmäni düzet]