Täze ýyl

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Täze ýyl — (iňl. New year). Gregoriýa kalendary bilen 31.12 wagtynda bir baýram. Islamda gadagan baýramlaryň biri.

Täze ýyl dinde[düzet | çeşmäni düzet]

Bu baýram hiç bir dinde asly ýok zat. Emma döwrüň üýtgemegi bilen adamlaryň aňy üýtgäp ylymy pes bolup öz garaýyşlary bilen ýalňyş zatlary dine goşýarlar. Ony gowy gören dinsizler hem ony edip başlaýar.

Yslam[düzet | çeşmäni düzet]

Yslamda diňe 2 sany baýramçylyk bardyr.[1] Olar:

  1. Oraza baýramy.
  2. Gurban baýramy.

Milady hasabynda 1-nji ýanwarda bellenýän «Täze ýyl» yslam dininde ýok.[2] Hijri ýyl[3] hasabynda täze ýyl Muharram aýynyň 1-ine bolýar, ýöne ol baýram däl.

Hristian[düzet | çeşmäni düzet]

Hristianlarda «Täze ýyl» baýramy ýok. Bu baýramy Isa pygamberden soň takmynan 300 ýyllykda dine goşupdyrlar.

Ýewreý[düzet | çeşmäni düzet]

Şeýle-de[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]