Seljuk beg

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Seljuk beg

Seljuk beg — Oguz türkmenleriniň kynyk boýundan bolan Dukak begiň ogly Seljuk beg, Oguz ýabgu döwletiniň goşun serkerdesidir. Doglan wagty - X asyryň başlary bolup, ölen wagty - 1007-njy ýyl hasaplanýar.[Çeşme zerur] Hytaýdan başlap Ýewropa, Afrika çenli, Hindi okeanyndan başlap Altaýa çenli bolan ýerleri içine alan Beýik seljuklaryň döwleti atly uly bir imperatorlygy guran hökümdarlar Seljuk begiň nebereleridir. Beýik seljuklar döwleti 1038-nji ýylda guruldy we 1157-nji ýylda parçalandy. Seljuk beg türkmeniñ ýolbaşçylygynda Seljukly döwleti gülläp ösüpdir