Mazmuna geçiň

San

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Sanlaryň gadymy türkmen dilinde ýazylyşy

Sanmatematikanyň esasy düşünjesi bolup, ol obýektleriň we olaryň bölekleriniň mukdar häsiýetleri, deňeşdirmeleri we numerasiýasy üçin ulanylýar. Sanlary aňladýan ýazuw belgileri bolup sifrler, şeýle hem matematiki amallaryň simwollary hyzmat edýärler. Baryp ilkidurmuş jemgyýetinde hasaplamak zerurlyklarynda ýüze çykan san düşünjesi ylmyň ösmegi bilen has-da giňeldi.

Şeýle hem[düzet | çeşmäni düzet]