Ro Christmasdestwo

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ro Christmasdestwo ( latyn nativitasyndan, "dogluş") Pasha we Pentikost baýramlary bilen birlikde hristiançylygyň iň möhüm baýramçylyklaryndan biridir. Isa Mesihiň Beýtullahamda dünýä inmegini ýada salýan bu dabara 25-nji dekabrda katolik buthanasynda, Anglikan buthanasynda, käbir protestant jemgyýetlerinde we prawoslaw kilisesleriniň köpüsinde bellenilýär.

Beýleki tarapdan, 6-njy ýanwarda ýa-da 7-nji ýanwarda rus prawoslaw kilisesi ýa-da Iýerusalim prawoslaw kilisesi (6-njy ýanwar) ýa-da Ukrainanyň prawoslaw kilisesi (7-nji ýanwar) ýaly beýleki prawoslaw kiliseslerinde bellenilýär. Gregorian diýlip atlandyrylýan senenama geçmek üçin Julian senenamasyna girizildi, onuň reformaçysy Rim papasy Gregori XIII . 25-nji dekabr dünýädäki millionlarça adam tarapyndan, şeýle hem hristian dälleriň köpüsi tarapyndan bellenilýän köp ýurtda baýramçylykdyr.

Ro Christmasdestwo, Rebbiň çokundyrylmagy bilen gutarýan Ro Christmasdestwo wagty diýilýän liturgiki wagt başlaýar. Söz bilen aýdylanda, Ro Christmasdestwo bilen başlap, Rebbiň Epipany bilen tamamlanýan döwür Pasha diýilýär.

Ro Christmasdestwo baýramynyň 25-nji dekabrda nädip bellenilendigi barada birnäçe teoriýa bar, käbir anyk maglumatlara görä Isanyň haýsy senede doguljakdygy belli.