Mazmuna geçiň

Programmirleme

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

C++ Programmirleme- 1-nji sapak

          Dev-C++ Ýüklemek

Programmirleme dilini öwrenmegiň iň gowy ýoly, ony ulanyp programma ýazmakdyr. Ýazan programmalarymyzy barlap görmek üçin bize Dew-Ç++ gerek bolar we birinji etmeli işimiz, şol programmany oz kömpýüterimizde işletmek.

 Ol programmany internet-den şu salgydan alyp bilersiňiz.

http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe Archived 2006-09-08 at the Wayback Machine

Dev-C++ Programmasy.

Birinji Programmamyzy ýazalyň 1. Dew-C++ açyn, 2. File -> New -> Source File girin ýada CTRL+N 3. Täze açylan ýer, C++ programmasy ýazylýan ýer. Şol ýerik aşakdaky bölegi göçürin. Edil bolşy görçürmegiňiz zerurdyr. Baş-setir (uly,kiçi) harplar tapawut edýär. C++ Programmirleme- 1-nji sapak (http://www.tmolympiad.org/ Archived 2006-10-12 at the Wayback Machine) /* menin birinji programmam */

 1. include<iostream>
 2. include<cstdlib>

using namespace std; int main() { cout << "Salam! Men C++ owrenyarin!!!" << endl; system("pause"); return 0; }

4. Bu faýly ýatda sakladyn. File -> Save. Ýada CTRL+S. Özüniz bir at berin 5. Ýazan programmamyzy işledelin. Execute -> Compile & Run. Ýada F9 6. Siz “Salam! Men C++ owrenyarin!!!!” Ýazgysyny we “Press any key to continue ...” ýazgysyny görmeli. Bu işlap duran biziň ýazan programmamyz. 7. Çykmak üçin her haýsy duwma basyn.

 Şulary edip bilen bolsanyz ýeterlik. Indi Ikinji sapaga garaşyn!