Mazmuna geçiň

O'odham

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Bu Tohono O'odham tarapyndan ulanylýan resmi däl baýdak.

Oodham halky Arizonadaky Sonoran çölünde ýaşaýan ýerli amerikan toparydyr. Tohono, Akimel we Hia C-ed-e bölünen Uto-Aztecan topary. Arizonanyň günortasynda, birnäçe rezervasiýalarda, şeýle hem Tukson ýaly şäherlerde ýaşaýarlar. Olary Meksikada hem tapyp bolýar.

Akimel O'odham tarapyndan ulanylýan tüýdükler.

Birleşdirilen 3 toparyň hemmesiniň sany 40,000 töweregi diýlip çaklanylýar. Takyk ilaty belli däl. O'odham sözi "adamlar" manysyny berýär we her kiçi toparyň atlary olaryň ýaşaýan gurşawyny suratlandyrýardy. O'odham bir etnik topar hökmünde işlese-de, O'odham bolan adamlar bir şahsyýet däl-de, öz taýpasy bilen has köp tanşýarlar.