Meredow Myratgeldi Resulowiç

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Meredow Myratgeldi Resulowiç
Doglan wagty we ýeri1977
Aşgabat şäheri
KäriTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
MilletiTürkmen

Meredow Myratgeldi Resulowiç - Türkmenistanyň döwlet işgäri.

Doglan senesi we ýeri[düzet | çeşmäni düzet]

1977-nji ýylda Aşgabat şäherinde doguldy. Milleti turkmen.

Bilimi we hünäri[düzet | çeşmäni düzet]

Ýokary bilimli. 2000-nji ýylda Türkmen politehniki institutyny dag inženeri hünäri boýunça tamamlady.

Zähmet ýoly[düzet | çeşmäni düzet]

2015-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyny tamamlady.
Ýokary okuw mekdebini tamamlap, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Nebit we gaz institutynda dürli wezipelerde işledi.
2013-2014-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nebitgaz senagaty bölüminiň geologiýa bölümçesiniň müdiri.
2014-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministriniň orunbasary.
2016-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Türkmenistanyň nebitgaz ministri, Türkmenistanyň Ministrler Ka¬binetiniň ýanyndaky Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň gorlary baradaky döwlet toparynyň geňeşiniň başlygy.
2016-njy ýylyň iýul aýyndan 2017- nji ýylyň iýul aýyna çenli «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň başlygy.
2017-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýyna çenii «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi.
12.2017-11.04.2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nebitgaz pudagynda alnyp barylýan aýratyn möhüm we düýpli gurluşyklara gözegçilik bölümi¬niň müdiri wezipesinde işledi.
11.04.2018-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi.

Döwlet sylaglary we atlary[düzet | çeşmäni düzet]

  • «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medaly

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

Edebiýat[düzet | çeşmäni düzet]

  • "Türkmenistan" gazeti, №91 (29027) 2018-nji ýylyň aprel aýynyň 12-si, S.2.