Kesel

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Kesel - bu adamyň edýän günä işleriniň netijesidir. Keseli 100% paýlanylsa, onda onuň 90%-i günä, 10% bolsa adamyň hüşgärlik etmän edýän seresapsyz hereketleri degişlidir. Maddy we ruhy arassaçylyk adama örän zerurdyr. Şonuň üçin olary bilmek zerur.

a) Ahlakly bolmak;
b) Dindar bolmak;
a) Iýmit arassaçylygy;
b) Arassa howa;
ç) Işjeň hereketler;
d) Halal lukma;
Eger-de şeýle arassaçylyk bolsa, onda şähdi açyk, keýpi kök bolmagyň kepili bolar.