Isgender Zülkarneýn

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Isgender Zülkarneýn
bust Seleucos I Nicanor
bust Seleucos I Nicanor
Dolandyran ýyllaryb.e.ö 336-323
Doglanb.e.ö Iýul 20 356
ÝerOrestis, Makedoniýa
Ölümb.e.ö Iýun 10 ýa-da 11 323
(32 ýaşynda)
Doglan ýeriBabil
DiniÖňki grek dini
aýalyRoksani
Stateira II
Parysatis II
ÇagalaryAleksandros VI
DinastiaDinastia Seleucidă
KakasyFilip II
EjesiOlympias


Isgender Zülkarneýn (Makedon dili: Александар Македонски) (Aleksandr Makedonski), (iňlisçe: Alexander the Great). Asyl ady Aleksandr III Makedoniýaly.

Isgenderiň hökümdarlyk titullary: Makedoniýanyň Basileusy, Ellin ligasynyň Gegemony, Persiýanyň şahinşahy , Müsüriň faraony we Aziýanyň hökümdary.

Isgender b.e. öň 356-njy ýylda Pella şäherinde dünýä inipdir. Isgender öz kakasy Filip II Makedoniýalynyň tagtyna b.e. öň 336-njy ýylda geçipdir. Isgender b.e. öň 323-nji ýylda heniz 32 ýaşyndaka Wawilonda aradan çykýar.

Isgenderiň ejesiniň ady Olimpia bolup, ol grek Neoptolemus I gyzydyr.

Isgender Zülkarneýniň imperiýasy

Issa söweşi[düzet | çeşmäni düzet]

B.e. öňki 336-njy ýylda ahemenileriň iň soňky patyşasy Kodoman Dariý III ady bilen tagta çykýar. Ahemenilerin su yagdayyndan hem grek pars ursy baslanypdyr. B. e. onki 334-nji yylyn yazynda Granik deryasynyn kenarynsa parslaryn gosuny grek makedon gosunlary tarapyndan ilkinji sowesde derbi dagyn edilyar Sonra Issa diyen yerde bolan ikinji sowesde Darinin gosuny yenede yenlise sezewar bolyar. Bu sowesde Darinin ayaly, 2 gyzy Aleksandra yesir dusyar.

Gawgamela söweşi[düzet | çeşmäni düzet]

1 oktýabrda 331 MÖ Isgender Zülkarneýniň we Persiýa patyşasy Dariý III arasynda Gawgamela (häzirki wagtda Mosul, Yrak ýakynlarynda) atlandyralan ýerde bolan bir söweş. Bu söweşiň netijesinde Persiýa Imperiýasy ýykyldy.

Busefal[düzet | çeşmäni düzet]

Busefal (latynça Βουκέφαλος Bucephalus 'öküz kelleli') - Isgenderiň atynyň ady.

Şeýle-de serediň[düzet | çeşmäni düzet]