Mazmuna geçiň

Instagram

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Instagram ( Instagram [1]) - surata we wideo düşürmäge, süzgüçler ulanmaga we hyzmatyňyz we san arkaly paýlamaga mümkinçilik berýän sosial ulgamyň elementleri bolan surat paýlaşmak we wideo ýazgy üçin programma. Beýlekiler Sosial ulgamlar [2]. Mundan öň, Instagram size Snapshot Polaroid, Kodak Instamatic we Orta Format 6 × kamera ýaly inedördül şekilli suratlar almaga mümkinçilik berdi. 6 (köpüsi [Kamerun | ykjam fotosurat]] 3: 2 gatnaşygy ulanýar), ýöne 2015-nji ýylyň 26-njy awgustyndan başlap, Instagram inedördül görnüşe geçmezden peýza and we portret ugurlarynda surat we wideo goşmak mümkinçiligini hödürledi.

Programma iOS 4.3 we ondan ýokary iPhone, iPad we iPod Touch enjamlaryna, şeýle hem Android 2.2 we ondan ýokary işleýän telefonlara laýyk gelýär. OpenGL ES 2. App Store we Google Play arkaly paýlanýar [3]. 2013-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Instagram Beta Windows Phone 8 [4].

2012-nji ýylyň aprelinde Instagram Facebook tarapyndan 300 million dollara we kompaniýanyň 23 million paýyna, jemi 1 milliard dollara [5].

Hünärmenleriň pikiriçe, “Instagram” 2017-nji ýylda global mahabatdan takmynan 2,8 milliard dollar aldy.

2018-nji ýylda hasaba alnan ulanyjylaryň sany 1,1 milliard adam.

2017-nji ýylyň dekabrynda geçirilen pikir soralyşykda VTsIOM, rus internet ulanyjylarynyň 14% -i her gün / her gün diýen ýaly öz Instagram hasabyny ulanýarlar [6].

MediaScope-yň habaryna görä, 2020-nji ýylyň maý aýyna çenli Instagram ruslaryň arasynda (59 milliondan gowrak ulanyjynyň diňleýjisi) meşhurlygy boýunça sekizinji orunda durýar, platforma programmasy AppStore-da iň köp göçürilen mugt programmalaryň arasynda ikinji orunda durýar we Google-da instagram meşhurlyk boýunça onunjy ýerde durýar

  1. Instagram (gramota.ru)
  2. Şablon:Web sahypasyna
  3. Şablon:Web sahypasyny görkeziň
  4. Şablon:Web sahypasyna salgy beriň