Hakyky Isa buthanasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

"Çyn Isa Serkowy" (Hytaýça: 真耶穌教會) garaşsyz serkowdyr. Ol 1917de Pekin, Hytaý da guruldy. Şu wagt munyn 45 döwletde çenek bilen 1.5 million agzasy bar. Bu serkow Hristiyanlygyn 20-nji asyrda yüze çykan Protestanlyk bölümüne degişli. Bu serkow Taze Yyl Bayramyny gutlamayar. Serkowyn 10 sany ynanjy:

  1. Mukaddes Ruh
  2. Baptizm
  3. Mukaddes Birleşmek
  4. Ruh güni: "Sishenbe, (Altynjy guni) hepdanin yedinji guni, Mukaddes guni, Allanyn yalkan we eshretlan guni. Ol guni Allanyn doredilen guni hasaplanylmalydyr."
  5. Ayak Yuwmak
  6. Isa Pygamber
  7. Mukaddes Injil
  8. Halas Bolmak
  9. Serkow
  10. Sonky hukuk/hak