Mazmuna geçiň

Gazak Paň

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gazak Paň Türkmensähranyň at gazanan bağşylaryndan biridir.

20-nji asryň başlarynda dünýä gelen Gazak paň ilk başda doglan ýeri bolan omçaly (Siminşäher) obasynda Taýjan ahun garajanyň hüjresinde din sapaklary almaga başlady.

17-18 ýaşlaryndaka molla Baýramdurdy ady bilen bilinen Gazak Paň bir ýyl boýunça hassalanar we enesi we doganlaryndan dutar islär. Gazak bağşynyň ahun bolmagyny isleýän Enesi onuň ýagdaýyny görüp dutar çalmagyna rugsat berer we bağşy mollaçylyk bilen bağşyçylygy bilelikde dowam etdirer.

Merhum Gazak bağşy Gürgen radýosynyň Türkmençe servisinde 84 aýdymy ýädigar goýandyr.

Britan we ABŞ ýaly daşary ýurtlarda da öz hünärini görkezen Gazak Paň doğlan ýeri bolan Siminşäherde wepat etdi we o şäherde de jaýlandy.

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

http://halad.blogfa.com/post-17.aspx

Serediň[düzet | çeşmäni düzet]

Ayryldym (Gazak Paňyň sesi bilen)[permanent dead link]