Mazmuna geçiň

FL Studio

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

FL studio (öňki - FruityLoops [1]) sanly ses iş stansiýasy (DAW) we aýdym ýazmak üçin yzygiderlidir. Saz ses ýa-da MIDI materialyny ýazga almak we garyşdyrmak arkaly döredilýär.


Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

“Fruity Loops” -yň ilkinji wersiýasy Image-Line üçin programmist Didier Dambren (“gol” lakamy bilen tanalýar) tarapyndan işlenip düzüldi[2]; 1997-nji ýylyň dekabrynda bölekleýin çykaryldy. Maksatnamanyň resmi taýdan goýberilmegi 1998-nji ýylyň başynda bolup geçdi; şol pursatda dört kanally MIDI deprek maşynydy[3]. Dambren programmanyň esasy döredijisi diýlip yglan edildi we tiz wagtdan meşhur sanly aýdym-saz studiýasyna öwrülen birnäçe möhüm özgerişlikleri başdan geçirdi. “FL Studio” döredilen gününden bäri onuň üçin 10 sany esasy täzelenme çykdy; 2011-nji ýylyň mart aýynda FL Studio 10 çykdy. Programmaçy Arguru we DJ we kompozitor Joel Tommas Zimmerman, Deadmau5 lakamy bilen FL studiýasynyň dürli neşirleriniň döredilmegine gatnaşdylar.

Programma syn[düzet | çeşmäni düzet]

Редакции[düzet | çeşmäni düzet]

 • Fruity Edition.“Miwe” neşiri ulanyja “Playlist”, “Pianino Roll” we “Awtomatlaşdyryş” mümkinçiliklerini berýär. ReWire we VST protokollary bilen FL studiýasyny beýleki DAW-lerde gural hökmünde ulanmak mümkindir. Ses faýllary bilen işlemek mümkinçiligi ýok (ýazga almak, redaktirlemek, Pleýliste ýerleşdirmek).
 • Fire Edition.Miwe neşirine meňzeş, AKAI Fire kontrolleýeri bilen gelýär we ygtyýarnamanyň gulpuny açmak üçin birikdirilmegini talap edýär[4].
 • Producer Edition.Bu neşir Miwe neşiriniň ähli aýratynlyklaryna eýedir, şeýle hem daşarky we içerki çeşmelerden ses ýazga almaga, Edison bilen redaktirlemäge we sanaw sanawyna ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Elýeterli goşmaça pluginler: Maksimus, Vokodeks, NewTime, Slicex, Sytrus.
 • Signature Bundle.Producer Edition-yň ähli aýratynlyklaryndan başga-da, bu neşir birnäçe goşmaça pluginleri öz içine alýar: Hardcore, Pitcher, Gross Beat, NewTone, Zyýansyz, miweli wideo pleýer 2, DirectWave Full (öňki neşirlerde diňe DirectWave Player wersiýasy bar).
 • All Plugins Edition. Открывает доступ ко всем функциям FL Studio, а также абсолютно ко всем выпускаемым компанией Image-Line плагинам.
 • Demo.Mugt demo wersiýasy “Signature Bundle” neşiriniň işleýşi bilen birmeňzeşdir we iş netijelerini FLP taslama faýlyna ýazdyrmaga we WAV, MIDI, MP3, OGG we FLAC formatlaryna eksport etmäge mümkinçilik berýär, ýöne taslama faýlyny açyp bilersiňiz diňe programma neşirlerinden birini satyn almak arkaly täzeden gözden geçirmek.
 • Mobile.2011-nji ýylyň 21-nji iýunynda “Image-Line” iOS enjamlarynda köp ugurly taslamalary döretmäge mümkinçilik berýän FL studiýasynyň ykjam wersiýasyny çykardy. 2013-nji ýylyň 18-nji aprelinde “Image-Line” “Android” enjamlarynda köp ugurly taslamalary döretmäge mümkinçilik berýän “FL Studio” -yň ykjam wersiýasyny çykardy. Häzirki wagtda “Android”, “iOS” we “Windows UWP” platformalary üçin programmanyň üçünji wersiýasy düýbünden täzeden gurlan arhitektura we interfeýs, şeýle hem ykjam programma bilen düýbünden meňzeş “FL Studio” -yň iş stoly wersiýasy üçin bir plugin çykdy. we islendik neşirde elýeterlidir.
Ulgam zerurlygy
Minimum Maslahat berilyan
Operasin systemasy Windows XP Windows 7/8/10 (64 bit) we Intel Mac Boot Camp
Merkezi prosessor Doly goldaw bilen 2 GGs prosessor
Ram mukdary 8 Gb 16 Gb (ya-da 32 Gb)
Gaty diskdäki boş ýer 500 Gb Gaty disk 2 - 4 Tb
Wideo karta Islendik gabat gelýän grafiki karta Iki ýa-da has köp çykyşly wideo karta (Birnäçe monitory birikdirmek üçin)
Ses kartasy Sürüji goldawy bilen ses kartoçkasy ASIO . Programma içerki 32 bitli ýüzýän nokat algoritmini ulanyp sesi gaýtadan işleýär. WDM we ASIO draýwerlerini ulanyp, 192 kHz çenli nusga alma derejesini goldaýar.
Apple Mac
Operasion systemasy Os x El Capitan 10.11 macOs Sierra 10.12.6 ya-da sonky Mojava 10.14

Bellikler[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Taryh , Arhiwirlenen
 2. "Review: Image-Line FL Studio 8". Archived from the original on 2012-10-18. Retrieved 2021-10-10. 
 3. FL Studio Video Archived 2012-03-17 at the Wayback Machine'
 4. "Editions". www.image-line.com. Retrieved 2021-02-05.