Dubaý

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Ilatly nokat
[takyklamasyz]
arap. دبيّ‎‎
Baýdak Tugra
Флаг Tugra
Ýurt
Koordinatlar
Häkim
Düýbi tutuldy
Meýdan
35 km²
Resmi dil
Ilat
3 331 420
Sagat guşaklygy
Resmi saýt
Karta
Karta
Dubaý

Dubaý (Arapça: دبيّ) Birleşen Arap Emirlikleriniň iň uly şäheri we deňiz porty, Dubaý Emirliginiň dolandyryş merkezi, BAE-iň we tutuş Ýakyn Gündogaryň iň möhüm söwda we maliýe merkezidir. Ol Pars aýlagynyň kenarynda ýerleşýär.

Geografiýa[düzet | çeşmäni düzet]

Pars aýlagynyň kenarynda, paýtagt Abu-Dabiniň demirgazyk-gündogarynda, Şarja şäheriniň gapdalynda ýerleşýär. Geografiki koordinatlar: 25 ° 15 'demirgazyk giňişlik, 55 ° 18' gündogar uzynlygy. Şäheriň uzynlygy 134 km, ini 35 km.

Klimaty[düzet | çeşmäni düzet]

Dubaýyň howasy aşa yssy (Kýöppen klassifikasiýasyna görä BWib yssy çölleriniň gurak howasy). Dubaý dünýäniň iň yssy şäherlerinden biri hasaplanýar. Awgust aýynda (iň yssy aý) ortaça temperatura + 35.1 ° C, ortaça iň ýokary derejesi + 40 ° C-den geçýär, käwagt kölegäniň temperaturasy 50 ° C-e ýetip biler. Gyşlar has salkyn, temperatura nukdaýnazaryndan takmynan Russiýanyň merkezindäki tomsuna, yssy günler we salkyn gijeler bilen gabat gelýär. Ýanwar aýynda ortaça temperatura +19 ° C (iň sowuk aý).

Dubaýda ýagyş seýrek bolýar (ýylda 80 mm töweregi düşýär), esasan gyşyň ikinji ýarymynda (fewral-mart) ýagýar, maý-oktýabr aýlarynda ýagyş mümkin däl.

Şäher etraplary[düzet | çeşmäni düzet]

Şäheriň esasy ýerleri:

Bur-Dubaý - taryhy merkez;

Gardens - ýaşaýyş meýdany;

Dawntawn - gurulýan şäheriň işewür etraby;

Deýra - şäheriň gündogar söwda bölegi;

Jumeýra - deňiz kenaryndaky ýaşaýyş ýeridir;

Dubaý Marina - şäheriň günbataryndaky adam tarapyndan döredilen aýlagyň töwereginde ýerleşýän ýer.

Ykdysadyýet[düzet | çeşmäni düzet]

Dubaý Ýakyn Gündogaryň iň iri täjirçilik, maliýe we syýahatçylyk merkezidir. Şäheri ösüş depgini boýunça Şanhaý bilen deňeşdirip bolýar.

Daşarky baglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. archINFORM — 1994.