Dubaý

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Dubaý (Arapça: دبيّ) Birleşen Arap Emirlikleriniň iň uly şäheri we deňiz porty, Dubaý Emirliginiň dolandyryş merkezi, BAE-iň we tutuş Ýakyn Gündogaryň iň möhüm söwda we maliýe merkezidir. Ol Pars aýlagynyň kenarynda ýerleşýär.
Geografiýa 

Pars aýlagynyň kenarynda, paýtagt Abu-Dabiniň demirgazyk-gündogarynda, Şarja şäheriniň gapdalynda ýerleşýär. Geografiki koordinatlar: 25 ° 15 'demirgazyk giňişlik, 55 ° 18' gündogar uzynlygy. Şäheriň uzynlygy 134 km, ini 35 km.

Klimaty Dubaýyň howasy aşa yssy (Kýöppen klassifikasiýasyna görä BWib yssy çölleriniň gurak howasy). Dubaý dünýäniň iň yssy şäherlerinden biri hasaplanýar. Awgust aýynda (iň yssy aý) ortaça temperatura + 35.1 ° C, ortaça iň ýokary derejesi + 40 ° C-den geçýär, käwagt kölegäniň temperaturasy 50 ° C-e ýetip biler. Gyşlar has salkyn, temperatura nukdaýnazaryndan takmynan Russiýanyň merkezindäki tomsuna, yssy günler we salkyn gijeler bilen gabat gelýär. Ýanwar aýynda ortaça temperatura +19 ° C (iň sowuk aý).

Dubaýda ýagyş seýrek bolýar (ýylda 80 mm töweregi düşýär), esasan gyşyň ikinji ýarymynda (fewral-mart) ýagýar, maý-oktýabr aýlarynda ýagyş mümkin däl.

Şäher etraplary  

Şäheriň esasy ýerleri: Bur-Dubaý - taryhy merkez; Gardens - ýaşaýyş meýdany; Dawntawn - gurulýan şäheriň işewür etraby; Deýra - şäheriň gündogar söwda bölegi; Jumeýra - deňiz kenaryndaky ýaşaýyş ýeridir; Dubaý Marina - şäheriň günbataryndaky adam tarapyndan döredilen aýlagyň töwereginde ýerleşýän ýer.

Ykdysadyýet[düzet | çeşmäni düzet]

Dubaý Ýakyn Gündogaryň iň iri täjirçilik, maliýe we syýahatçylyk merkezidir. Şäheri ösüş depgini boýunça Şanhaý bilen deňeşdirip bolýar.