Mazmuna geçiň

Birleşen Milletler Guramasynyň umumy assambleýasynyň 68/262 belgili karary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Birleşen Milletler Guramasynyň umumy assambelýasynyň 68/262 belgili karary 2007-nji ýyl27-nji martynda Birleşen milletler guramasynyň 68-nji sessiýasynda Russiýanyň Krymy anneksiýa etmegine jogap hökmünde kabul edildi we "Ukrainanyň toprak bütinligi" ady berildi. BMG-a agza 100 döwlet tarapyndan goldanan ýörgünlige girizilmeýän karar BMG-nyň Ukrainanyň halkara ýagdaýda ykrar edilen çäkleri esasynda toprak bütinligine bolan yhlasyny görkezdi we Krym referandumy 2014-iň ýörgünsizligine üns çekdi. 11 (onbir) döwlet karara garşy, 58 döwlet saklanan diýip ses berdi, 24 döwlet ses berilişige gatnaşmady.

Bu karar Kanada, Kosta Rika, Litwa, Polşa we Ukraina tarapyndan teklip edildi[1]. Bu karardan öňinçä Birleşen Milletler howpsuzlyk guramasy Krym krizisine çözgüt üçin 7 gezek ýygnandy emma Russiýanyň wetosy sebäpli karar alyp bilmedi[2].

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]