Bilim

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Bu adalganyň başgaça manylary hem bar, ser. Bilim (dürli manylar).

Bilimiň simwoly — açyk kitap

Bilimadamyň akyl ýetirmeginiň netijeleriniň barlygynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň formasy. Bilim adamlara öz işini oýlanyşykly ýola goýmaga we şol prosesde ýüze çykýan dürli problemalary çözmäge kömek edýär.

Bilim (predmet barada) — predmete ynamly düşünmek, onuň bilen çemeleşmegi başarmak, ondan başyň çykmak, şeýle hem, bellen maksatlara ýetmek üçin ondan peýdalanmak.